เอกสิทธิ์ SCB PRIME

Prime Wealth Management

เอกสิทธิ์ทางการเงินส่วนบุคคล
เพื่อต่อยอดความมั่งคั่ง

สมัครบัตร

Prime Wealth Management

SCB Investment Center

สัมผัสประสบการณ์ใหม่แห่งการบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคลกับศูนย์รวมความรู้และการให้คำแนะนำด้านการบริหารความมั่งคั่งครบวงจรจากผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้เจาะลึกผ่านกิจกรรมสัมมนาการลงทุนจากกูรูการลงทุนหลากหลาย, บริการห้องกิจกรรมสำหรับนักลงทุน, บริการปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทนผ่านช่องทางดิจิทัล  และห้องประชุม เพื่อประโยชน์ของลูกค้าอย่างแท้จริง 

เปิดให้บริการแล้ววันนี้ที่ 

  • เซ็นทรัลเวิลด์                                   ชั้น 5
  • เซ็นทรัล พลาซา พระราม 2              ชั้น G
  • เซ็นทรัล พลาซา นครราชสีม            ชั้น 3
  • เซ็นทรัล พลาซา ขอนแก่น               ชั้น 2

 

บริการผู้ดูแลบัญชี

ความสำเร็จทางการเงินของท่านสมาชิกต้องไม่หยุดนิ่ง SCB PRIME ขอมอบบริการผู้ดูแลบัญชีช่วยแจ้งเตือนเมื่อเงินลงทุนของท่านครบกำหนด ที่มาพร้อมบริการให้คำปรึกษา และแนะนำผลิตภัณฑ์ด้านการเงินการลงทุนอันหลากหลาย เพื่อประโยชน์สูงสุดทางการเงินของท่าน 

บริการวางแผนการลงทุนผ่านช่องทางดิจิตอล

ยกระดับการให้บริการวางแผนทางการเงินการลงทุนที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถรับบริการได้ทุกที่ทุกเวลา และทำได้ด้วยตนเองที่ www.scb.co.th/scbprime ใน 4 เรื่องหลัก ดังนี้   

1.การวางแผนจัดสรรการลงทุน (Asset Allocation)

2.การวางแผนเกษียณอายุ

3.การวางแผนการศึกษาบุตร

4.การวางแผนภาษี

 

กิจกรรมสัมมนาต่อยอดการลงทุนและธุรกิจ

เพิ่มพูนความรู้ในการบริหารจัดการการเงินและการลงทุน และเพิ่มขีดความสามารถเพื่อการแข่งขันทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ กับกิจกรรมสัมมนา SCB PRIME ที่พร้อมนำเสนอองค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสารด้านการเงินการลงทุน รวมถึงแบ่งปันประสบการณ์การบริหารธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีประสบการณ์จริงเพื่อนำท่านสู่ความสำเร็จอีกระดับ

เอกสิทธิ์พิเศษนี้สำหรับสมาชิกที่คงเงินฝาก และ/หรือเงินลงทุนกับธนาคารเฉลี่ย 6 เดือน 2 ล้านบาทขึ้นไป

 

บริการข่าวสารข้อมูลทางการเงินการลงทุนผ่านเว็บไซต์

เอกสิทธิ์พิเศษกับบริการสรุปสภาวะตลาด และความเคลื่อนไหวด้านการเงินการลงทุนรวมถึงรายงานการวิเคราะห์วิจัยเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับประเทศจนถึงระดับโลก ให้ท่านติดตามข่าวสารการเงินการลงทุนได้ทันเหตุการณ์ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.scb.co./th/scbprime  และอีเมล