เอกสิทธิ์ SCB PRIME

Prime Banking Service

เอกสิทธิ์ด้านบริการ
เพื่อความสะดวกในการทำธุรกรรม

สมัครบัตร

Prime Banking Service

เอกสิทธิ์ด้านการบริการเพื่อความสะดวกในการทำธุรกรรม

  1. บริการด่วนพิเศษในการทำธุรกรรมทางการเงินที่ธนาคาร
  2. ฟรีค่าธรรมเนียมบริการแจ้งเตือน SMS Alert แบบรายปี สำหรับบัญชีพร้อมเพย์ 1 บัญชีที่ผูกด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
  3. ฟรีค่าธรรมเนียมจ่ายบิล ผ่านช่องทางออนไลน์ SCB EASY Net หรือ SCB Application 5 ครั้งแรก/เดือน (รวมทุกประเภทการชำระ)

รายละเอียดเพิ่มเติม