บริการด่วนพิเศษ

บริการด่วนพิเศษในการทำธุรกรรมทางการเงินที่ธนาคาร

เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการทำธุรกรรมทางการเงินที่สาขา ไม่ว่าจะฝาก ถอน โอน จ่าย เพียงแสดงบัตร SCB PRIME เพื่อรับบริการในช่องบริการด่วนพิเศษในการทำธุรกรรม (เฉพาะสาขาที่ให้บริการ)

 

เงื่อนไข

1. สิทธิประโยชน์นี้สำหรับสมาชิก SCB PRIME ประเภทบัตรหลัก ("สมาชิก") ที่เปิดใช้งานบัตรแล้วเท่านั้น และคงสินทรัพย์ และ/หรือ เงินลงทุนกับธนาคารเฉลี่ย 6 เดือน และยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ใช้สิทธิเป็นจำนวนเงินตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป

2. สิทธิประโยชน์นี้สำหรับสมาชิกบัตรหลักเท่านั้น ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้

3. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกสิทธิพิเศษนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า