วางแผนเกษียณอายุ

เครื่องมือช่วยคำนวณทางการเงิน

วางแผนการเงินของคุณด้วยเครื่องมือช่วยคำนวณต่างๆ เพื่อเอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตด้วยแผนคุ้มครอง รอบด้านได้ที่นี่

ผลการวางแผนเกษียณอายุของคุณ

ระยะเวลาก่อนเกษียณ

ปี

จำนวนเงินที่คาดว่าจะใช้จ่ายหลังเกษียณ

บาท/เดือน

อัตราผลตอบแทน ที่จำเป็นต้องลงทุนให้ได้ **

%ต่อปี
** หากผลตอบแทนไม่ได้ตามนี้ ต้องออมเงินเพิ่ม

ค่าใช้จ่ายต่อปีเมื่อท่านเกษียณอายุ (มูลค่าเงินปัจจุบัน)

บาท

ค่าใช้จ่ายต่อปีเมื่อท่านเกษียณอายุ (มูลค่าเงินเมื่อเกษียณ)

บาท

จำนวนเงินที่ต้องออมเพื่อวัยเกษียณทั้งหมด

บาท

เงินเก็บ ณ ปัจจุบันที่มีอยู่

บาท

จำนวนเงินที่ต้องออม ต่อปี

บาท

จำนวนเงินที่ต้องออม ต่อเดือน

บาท
*อัตราผลตอบแทนหลังเกษียณเท่าอัตราเงินเฟ้อ %

คำนวณอีกครั้ง

วางแผนเกษียณอายุ

คำนวณ